Kallelse till vårmöte

28 april, 2014 at 17:50

URSS vårmöte äger rum 6 maj 18:30 i klubbstugan.

Alla är hjärtligt välkomna

Posted by | View Post | View Group