Kustskeppare våren 2015

12 januari, 2015 at 20:47

Under våren kommer vi köra en utbildning för kustskepparintyg

Fördjupade kunskaper i navigation med tonvikt på strömsättning.
Förkunskap förarintyg.
Ca 10 kurskvällar.

Kustskepparkursen startar söndag den 1 februari kl 17.00 – 20.00.
Lokal SISU, Idrottens Hus, Norrvalla

Frågor besvaras av Klas Göran Asplund, utbildningsansvarig inom USS.

Mailadress: klas-goran.asplund@telia.com

Postadress: Pulkstigen 8, 931 51 SKELLEFTEÅ
Mobil: 070-244 18 46

Posted by | View Post | View Group