Kurser i höst

11 augusti, 2016 at 09:18

Det kommer gå 2 kurser i höst

Båtförarintyg 8 träffar
Du får grunderna i navigering, sjövägsregler, sjömanskap, säkerhet, väder m.m. under den här kursen, så att du teoretiskt kan hantera mindre båtar inomskärs och kustnära under dygnets ljusa del

VHF 3 träffar
Ett VHF-certifikat visar att du kan använda en VHF-radio i dagligt bruk samt i nöd- situationer. VHF-certifikatet ger dig behörighet att inneha VHF-licens i Sverige.

Senast 4:e September ska du ha anmält dig till klas-goran.asplund@telia.com

 

Posted by | View Post | View Group