Kapseglingssäsongen är igång…

8 juni, 2018 at 07:40

Pokalseglingen som tillika också blev Seriesegling 1 genomfördes under Nationaldagen 6 juni med start kl 16.00 Följande bana seglades:  Start – Rönnskär (grön prick)– Hamnbassängen (grön prick) – Rönnskär ( grön prick) – Mål. ca: 10 distansminuter.

Placering Båtnamn/typ Besättning Seglad tid Korr. tid
1 HSM Soling Göran Forsberg, Mikael Leth, Carina Forsberg 2,40,12 2,28,30
2 Fantasia Gunnar Widerlund, Richard Larsson, Bengt Möller, Jan Carlsson, Johannes Palmgren 2,11,21 2,34,28

Posted by | View Post | View Group