Båtsäsongen närmar sig….

22 april, 2020 at 08:05

Med det också vår årliga arbetsdag då vi iordningställer marinan i Kurjoviken. Med anledning av den pågående COVID-19 epidemin har klubbstyrelsen tagit beslutet att hålla ner mängden aktiviteter och arbeten som ska utföras. Fokus kommer att ligga på bryggläggning och ett arbete med att byta ut el och vatteninstallationer på bryggorna.

Av förklarliga skäl kommer den sedvanliga ”varmkorv serveringen” att utebli, vi kommer heller inte att vistas inne i klubbhuset. Det kommer att finnas portionsförpackad lunch att förtära utomhus istället. Allt arbete på bryggorna kommer att ledas av en ansvarig per brygga, samt att alla tar ansvar för att följa gällande rekommendationer angående avstånd och gruppstorlek. Vi tänker på varandra!

Du som är frisk och gör bedömningen att du kan delta utan risk för din egen eller andras hälsa är varmt välkommen lördagen den 9/5 kl 08.00

Som en ytterligare följd av Folkhälsomyndighetens riktlinjer så har vi även beslutat att ställa in vår årliga Sjösättningsärtsoppa som skulle ha ägt rum den 29/5, ett tråkigt men ändå viktigt beslut. Det blir heller inget vårmöte i år!

En annan nyhet av det mer positiva slaget är att klubbens webbshop, som tagits fram i samarbete med New Wave Profile i Skellefteå, nu är publicerad via vår webbsida. I den övre meny´n hittar du en knapp där det står Webbshop, klicka på den så hittar du en mängd fina produkter att beställa!

 

/Styrelsen URSS

Posted by | View Post | View Group