Aktuella utbildningar

Aktuella kurser hösten & vintern 2019/2020

SXK i samarbete med URSS och andra båtklubbar har för avsikt att erbjuda kurser som leder till diplom i NFB´s Intygsbok. De högre kompetenserna gäller internationellt och krävs av vissa båtuthyrningsföretag samt för att få använda VHF radio.

URSS klubblokal i Kurjoviken Skelleftehamn kommer att användas. Max 10 – 12 deltagare per kurs. Tider och material informeras om efter sammanställning av anmälningarna. Medlemskap krävs i någon båtklubb eller SXK. Medlemskap kan vid behov tecknas första kurskvällen.

Anmäl dig till kurs genom att och maila eller via telefon/sms till adressen längst ner på sidan. Senaste anmälningsdag för höstkurser är 2019-10-12.

Förarintyg för fritidsbåt (Hösten 2019)
Grundläggande kunskaper i navigation och sjömanskap.
Ca 7 kurskvällar, mellan 20 oktober till 8 december. (Söndagskvällar 18.00-21.00)
Kursavgift 600:- Kostnad för kursmaterial och provavgift tillkommer.

SRC/VHF-certifikat (Hösten 2019)
Certifikatet krävs för att använda VHF och erhålla radiotillstånd från Post- och Telestyrelsen
Önskvärd förkunskap är förarintyg.
Ca 3 kurskvällar under November. (Onsdagskvällar 18.00-21.00)

Kursavgift 350:- Kostnad för kursmaterial och provavgift tillkommer.

Kustskepparintyg (Vinter/våren 2020)
Fördjupade kunskaper i navigation, avdrift, strömsättning, signaler, lanternor, sjösäkerhet, mm. Förkunskap förarintyg.
Ca 7 kurskvällar, med start 12 januari (Söndagskvällar 17.00-21.00)
Kursavgift 800:- Kostnad för kursmaterial och provavgift tillkommer.

Anmälan via email eller telefon till :Email: e.svedmark@telia.com, Tel:070-2381995

Ange följande vid anmälan:

Ditt namn:     ………………………….
Adress:       ………………………….
Postadress:   …………………………
Mailadress:  ………………………….
Telefon:       .…………………………

Frågor besvaras av Erik Svedmark, utbildningsansvarig inom SXK, URSS.
Mailadress: e.svedmark@telia.com, Tel 070-2381995