Boka båtplats

Så här gör du för att boka brygg-eller upplagsplats.

Klicka på Kontakta URSS och ange ditt namn och medlemsnummer så skickar vi en blankett för ifyllnad av dina båtdata och dina önskemål.

Läs först igenom våra regler nedan
Bryggavgift 45 kr / decimeter bryggbredd / år
Depositionen för bomplats är 5.000 kr
Depositionen för delad bomplats (för mindre båtar) 2.500 kr/båt
Vinterupplagsplats 700 kr / år
Sommarupplagsplats 700 kr / år
Båthusavgift 900 kr / år

Depositionen återbetalas när du säger upp din plats.
Ange bank, clearingnr och kontonr för återbetalningen.

Vinterplats räknas från 1:a September till 15:e Juni.
Sommarplats räknas från 16:e Juni till 31 Augusti.
Senast 20 Juni skall upplagsplatserna vara tömda och städade.

 

För uppställningsplats för båt eller båtvagn gäller följande :

1. Ägaren skall vara medlem i Ursvikens Segelsällskap.

2. Uppställningsplats hyrs och anvisas av Ursvikens Segelsällskap.

3. Vagn skall vara tydligt märkt med namn på ägare och telefonnummer .

 

Båtar eller vagnar som ställs upp utan att ovanstående kriterier är uppfyllda, kommer att flyttas till annat område och polisanmälan sker.