Seriesegling nr 4

24 juni, 2013 at 21:00

Bana: 

Plac. Båt Segelnr Besättning SRS-Tal Spinnaker Seglad tid Korrigerad tid
1 Mon Amie 873 Ulf Sundström
Stefan Brohlin
1.06 1.22,55 1.27,54
2 Railcare 140 Nisse Berglund
Emil Berglund
1.132 x 1.21,46 1.33,42
3 Winglan Mikael Norén
Jerry L
1.022 1.36,24 1.38,31
4 Selene Ulf Bergqvist
Bente Stenlund
Kalle Karsson
1.061 1.35,56 1.41,47
5 To Be Björn Och Fredrik 0.971 1.50,39 1.47,26

 

Posted by | View Post | View Group

Seriesegling nr 3

17 juni, 2013 at 22:33

Bana: 

Plac. Båt Segelnr Besättning SRS-Tal Spinnaker Seglad tid Korrigerad tid
1 Mon Amie 873 Ulf Sundström
Olle Strid
1.06 2.02,52 2.10,14
2 Joy S-16 Martin Åkerström
Mattias Åkerström
Johan Öqvist
1.022 2.07,39 2.10,27
3 Winglan Mikael Norén
Lars Jonsson
1.022 2.09,14 2.12,04
4 Railcare 140 Emil Berglund
Simon Johansson
1.132 x 2.00,28 2.16,22
5 SEB Stefan Brohlin
Mikael Leth
1.089 2.07,33 2.18,54
6 Fantasia S-14 Gunnar, Maria Widerlund
H, M Lundberg
R Larsson
1.449 1.40,25 2.25,30
DNF Havanna Bill Lidman
Roine Sandlén
1.122 DNF DNF

 

Posted by | View Post | View Group

Minnesseglingen 2013

15 juni, 2013 at 10:00

Bana: 

Plac. Båt Segelnr Besättning SRS-Tal Spinnaker Seglad tid Korrigerad tid
1 Mon Amie 873 Ulf Sundström
Olle Strid
Emil Berglund
1.097  x 10.08,00 11.06,58
2 Fantasia S-14 Gunnar Widerlund
H,M Lundberg
J Karlsson
A Carlsson
1.499 x 7.42,00 11.32,32
3 Le Vent S-131 Mickael Burman
Fredrik Wikberg
Kenneth Nordlund
1.149 10.33,00 12.07,19
4 Joy S-16 Martin Åkerström
Mattias Åkerström
Fredrik Pantze
1.057 x 12.28,00 13.10,38

 

Posted by | View Post | View Group

Seriesegling nr 2

10 juni, 2013 at 20:34

 

Plac. Båt Segelnr Besättning SRS-Tal Spinnaker Seglad tid Korrigerad tid
1 Mon Amie 873 Ulf Sundström
Olle Strid
1.06 2.41,17 2.50,58
2 Nelly 270 Emil Berglund
Robert Eckhardt
1.044 2.45,15 2.52,31
3 Railcare 140 Nisse B
Göran Forsberg
Oliver T.
1.132 x 2.36,42 2.57,23
4 Selene 295 Ulf Bergqvist
Bente Stenlund
Kalle Karlsson
1.061 2.52,35 3.03,07
5 SEB 124 Stefan Brohlin
Mikael Leth
1.089 2.49,40 3.04,46
6 Winglan 11 Mikael Norén
Jerry Liljedahl
1.024 3.02,40 3.07,03
Hanse 355 Mikael Burman
Sven Nordmark
DNF DNF

 

Posted by | View Post | View Group

Seriesegling nr 1

3 juni, 2013 at 20:29

 

Plac. Båt Segelnr Besättning SRS-Tal Spinnaker Seglad tid Korrigerad tid
1 Railcare 140 Göran Forsberg
Nisse B
1.132 x 1.05,20 1.13,57
2 SEB 124 Stefan Brohlin
Mikael Leth
1.089 1.09,10 1.15,19
3 Joy 16 Martin, Mats Åkerström 1.022 1.16,18 1.17,59
4 Delphia D33 Ulf Bergqvist
Erik Svedmark
1.16 1.19,35 1.32,19

 

Posted by | View Post | View Group

Vårbrev

1 maj, 2013 at 18:41

Nu när våren står för dörren så påminns vi alla om det stundande båtlivet. Alla bryggplatser i Kurjoviken är i dagsläget uthyrda och ett flertal medlemmar står i kö för en bryggplats.
Då föreningen vill verka för ett levande båtliv i regionen vill vi skapa de bästa förutsättningar vi kan för detta. Vi vill därför uppmärksamma alla medlemmar om den policy som föreningen har gällande bryggplatser, uppläggningsplatser samt båthus.
På så sätt hoppas vi kunna friställa platser till de som i dagsläget inte har någon bryggplats och samtidigt kunna välkomna nya medlemmar till föreningen.

Klubbstugan genomgår i dagsläget en renovering av köket och så fort snön smällt bort påbörjas bygget av en ny altan. Vår förhoppning är att vi ska kunna erbjuda både medlemmar och gästande båtar en ännu trevligare anläggning sommaren 2013.

Uppläggningsplats:
Uppläggningsplatsen ska vara tom och städad senast 20 juni. Båtvagn ska vara märkt med namn och telefonnummer.

Bryggplatser:
Föreningen ansvarar för att bom eller boj hålles i gott skick. Båtägaren är skyldig att ha en ansvarsförsäkring.
Om man ej avser att nyttja sin båtplats kommande säsong så ska detta meddelas senast 15 maj till bryggansvarig Patrik Hedman 070-635 19 22. Även förändring gällande behov av bredd eller längd på plats ska meddelas till föreningen.
All uthyrning i andra hand ska skötas av klubben och platser fördelas efter väntelista. Har bryggplats ej brukats på 2 säsonger bör platsen återgå till klubbe

Båthus
Det finns ingen möjlighet att bygga fler båthus i området och då behovet är stort vill vi att båthusen används på ett sätt som främjar båtlivet. Föreningens ambition är att båthusen används till båtförvaring och utrustning därtill. Finns inte detta behov hos innehavaren bör båthuset säljas och på så sätt kunna tjäna sitt syfte som båtförvaring.

Posted by | View Post | View Group

Sammanställning seriesegling 2012

8 september, 2012 at 15:31

Sammanställning efter 8 seglingar, totalt räknas dom 6 bästa resultaten.

Plac.

Båt

1

2

3

4

5

6

7

 8

Slutpoäng

1 Railcare  
2 Mon Amie  
3 Havanna  
4 SEB  
5 Nelly  
6 Winglan  
7 Still 525  
8 Selene  
9 Delphia  
10 Sunnanvind  
11 tux  
12 Elna  
13 Fantasia  
14 Johanna  
 

Anmärkning: Platssiffra med minustecken före är borträknade så att 6 seglingar räknas.

Posted by | View Post | View Group

Anmälan till utbildning inom URSS

18 januari, 2012 at 20:43

Anmälan till utbildning inom URSS

URSS har för avsikt att erbjuda kurser som leder till diplom i NFB´s Intygsbok. De högre kompetenserna gäller internationellt och krävs av vissa båtuthyrningsföretag samt för att använda VHF.

URSS klubblokal kommer att användas. Max 12 – 15 deltagare per kurs (radar 8 st). Tider och material informeras om efter sammanställning av anmälningarna. Medlemskap krävs i URSS eller Sjöräddningen och kan tecknas första kurskvällen.
Förarintyg för fritidsbåt (hösten 2012)
Grundläggande kunskaper i navigation och sjömansskap.

Ca 8 kurskvällar.
Kustskepparintyg (vårterminen 2013)
Fördjupade kunskaper i navigation med tonvikt på strömsättning.
Förkunskap förarintyg.
Ca 10 kurskvällar.

Radarintyg för fritidsbåt (hösten 2012 lärare lots Stefan Ahlin)
Förkunskaper kustskepparintyg.
Ca 6 kurskvällar.

VHF-certifikat (hösten 2012, lärare Mikael Molander, Sjöräddningen)
Certifikatet krävs för att använda VHF och erhålla radiotillstånd från Post- och Telestyrelsen.
Önskvärd förkunskap är förarintyg.
Ca 3 kurskvällar.

Frågor besvaras av Klas Göran Asplund, utbildningsansvarig inom USS.

Mailadress: klas-goran.asplund@telia.com

Postadress: Pulkstigen 8, 931 51 SKELLEFTEÅ
Mobil: 070-244 18 46

Posted by | View Post | View Group