Anmälan till utbildning inom URSS

18 januari, 2012 at 20:43

Anmälan till utbildning inom URSS

URSS har för avsikt att erbjuda kurser som leder till diplom i NFB´s Intygsbok. De högre kompetenserna gäller internationellt och krävs av vissa båtuthyrningsföretag samt för att använda VHF.

URSS klubblokal kommer att användas. Max 12 – 15 deltagare per kurs (radar 8 st). Tider och material informeras om efter sammanställning av anmälningarna. Medlemskap krävs i URSS eller Sjöräddningen och kan tecknas första kurskvällen.
Förarintyg för fritidsbåt (hösten 2012)
Grundläggande kunskaper i navigation och sjömansskap.

Ca 8 kurskvällar.
Kustskepparintyg (vårterminen 2013)
Fördjupade kunskaper i navigation med tonvikt på strömsättning.
Förkunskap förarintyg.
Ca 10 kurskvällar.

Radarintyg för fritidsbåt (hösten 2012 lärare lots Stefan Ahlin)
Förkunskaper kustskepparintyg.
Ca 6 kurskvällar.

VHF-certifikat (hösten 2012, lärare Mikael Molander, Sjöräddningen)
Certifikatet krävs för att använda VHF och erhålla radiotillstånd från Post- och Telestyrelsen.
Önskvärd förkunskap är förarintyg.
Ca 3 kurskvällar.

Frågor besvaras av Klas Göran Asplund, utbildningsansvarig inom USS.

Mailadress: klas-goran.asplund@telia.com

Postadress: Pulkstigen 8, 931 51 SKELLEFTEÅ
Mobil: 070-244 18 46

Posted by | View Post | View Group