Vårbrev

1 maj, 2013 at 18:41

Nu när våren står för dörren så påminns vi alla om det stundande båtlivet. Alla bryggplatser i Kurjoviken är i dagsläget uthyrda och ett flertal medlemmar står i kö för en bryggplats.
Då föreningen vill verka för ett levande båtliv i regionen vill vi skapa de bästa förutsättningar vi kan för detta. Vi vill därför uppmärksamma alla medlemmar om den policy som föreningen har gällande bryggplatser, uppläggningsplatser samt båthus.
På så sätt hoppas vi kunna friställa platser till de som i dagsläget inte har någon bryggplats och samtidigt kunna välkomna nya medlemmar till föreningen.

Klubbstugan genomgår i dagsläget en renovering av köket och så fort snön smällt bort påbörjas bygget av en ny altan. Vår förhoppning är att vi ska kunna erbjuda både medlemmar och gästande båtar en ännu trevligare anläggning sommaren 2013.

Uppläggningsplats:
Uppläggningsplatsen ska vara tom och städad senast 20 juni. Båtvagn ska vara märkt med namn och telefonnummer.

Bryggplatser:
Föreningen ansvarar för att bom eller boj hålles i gott skick. Båtägaren är skyldig att ha en ansvarsförsäkring.
Om man ej avser att nyttja sin båtplats kommande säsong så ska detta meddelas senast 15 maj till bryggansvarig Patrik Hedman 070-635 19 22. Även förändring gällande behov av bredd eller längd på plats ska meddelas till föreningen.
All uthyrning i andra hand ska skötas av klubben och platser fördelas efter väntelista. Har bryggplats ej brukats på 2 säsonger bör platsen återgå till klubbe

Båthus
Det finns ingen möjlighet att bygga fler båthus i området och då behovet är stort vill vi att båthusen används på ett sätt som främjar båtlivet. Föreningens ambition är att båthusen används till båtförvaring och utrustning därtill. Finns inte detta behov hos innehavaren bör båthuset säljas och på så sätt kunna tjäna sitt syfte som båtförvaring.

Posted by | View Post | View Group